Sündenfrei - agentůra pro cesty časem

Sündenfrei® byla založena jako pořadatelská agentura 1995 a je od té doby sférou BC s.r.o. Torgau, která se vĕnuje jen tématu cesty časem. Sündenfrei® uspořádá ročnĕ asi 50 mĕstských a hradních slavností, vícero vánočních trhů a na 100 firemních událostí, svateb, narozenin atd.

Sündenfrei® zprostředkovává umĕlce a řemeslníky, vyvíjí programy a show, radí při přípavĕ historických slavností a svátků, organizuje mĕstské a hradní slavnosti, vyjímečné výstavy, Gala-večery a mnoho jiného. Přitom máme k dispozici vlastní fundus kulis, chaloupek, jevišť, dekoračních elementů jako plachtové vozy, šibenice, pranýře, sudy, bedny, trakaře, stany, stovky vlajek a mnoho více.

 

Náš profil Sündenfrei® zaokrouhlují vlastní produkce:

Hystorická módní přehlídka - cesta 900-sty lety kulturních a módních dĕjin, moderované popř. s typickými dobovými bojovými a šermýřskými scénami. Středovĕk, baroko, rokoko – kostýmy a modely se dají vidĕt. Šermýřské scény se zaobalí do různých epoch a podmalují se opojnou strhující muzikou a vtipnou moderací.

Kolo času show s ohnĕm v noci – skoro čtyři metry veliké dřevĕné kolo podle předlohy Leonarda da Vinceho se pohybuje po pyrotechnicky osvĕtlené trati a převalí formálnĕ umĕlce s ohnĕm, kteří se postaví do cesty jako rytíři, čarodĕjky a jiné formace. Fantastická show s jedinečným soundrakem a pyrotechnikou k nadchnutí. Vyvrcholení: na konci hry se kolo doby rozpadne na své díly ve zlomku sekundy.

Závod plyvačů ohnĕ® - neobyčejný zápas budoucnosti plyvajicí oheň, silnĕ se nadechnou neplatí jen pro účastníky. Závod má nĕco do sebe. Existují tři disciplíny, které musí být plyvači ohnĕ překonány. Na konec zůstane jen jeden vítĕz, který získá titel. Show je známá kromĕ jiného z předprogramů „Festival Hvĕzd“ a „PyroNights“

Poprava vraha Hannse na šibenici a jiné hrůzostrašné dĕjiny. Kousek se poprvé uvedl 1996 a od nynĕjška se přes bĕhem 500 představení silnĕ promĕnil. Nyní se stal kultem a promĕnil se z divadelního kousku na “lidové divadlo na trhu”. Zažijete 30-40 vtipných komediálních minut pod šibenicí se šibeničním humorem a jen dvĕma předtaviteli. Hans bude nakonec povĕšen, ale smíškové zůstanou na jeho stranĕ.


Düsseldorf 2008

 

Náš servis:

zprostředkování umĕlců,

řemeslníků,

obchodníků a gastronomů a propůjčka dekorací:

například: Rytíře,

plyvače ohňů,

kouzelníky,

hráče,

katy,

lotry,

herce,

řemeslníky jako kovářře,

kameníky,

jezdce na koních,

sokolníky,

zviřata,

čarodĕjky,

středovĕká show,

pekaře,

taverny,

udírny,

stany,

kulisy,

nábytek,

jevištĕ,

osvĕtlení a tón, vlajky,

pranýře,

pochodnĕ,

láznĕ a koupele,

mediky,

plakátování,

kostýmy,

mĕstské stráže,

kapely a mnohé více!